ชาวจีนกว่า 2 แสนคน เข้ารับการรักษายาเสพติดในสถานบำบัด
 การเผยแพร่:2018-06-26 16:11:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา นายหลิว จื้อเฉียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมจีนแถลงว่า เวลานี้ ทั่วประเทศจีนมีสถานบำบัดยาเสพติด ขึ้นตรงต่อหน่วยงานยุติธรรมจำนวน 361 แห่ง ซึ่งรับผู้ติดยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัดได้ 320,000 คน ตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดปี 2008 เป็นต้นมา ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดแบบแยกบำบัด (Compulsory isolation detoxification) กว่า 1,300,000 คน มีผู้เข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดเกือบ 240,000 คน

กระทรวงยุติธรรมมุ่งสร้างบุคลากรระดับมืออาชีพ ที่ตรงกับความต้องการในการเลิกยาเสพติด ยกระดับการบำบัดยาเสพติดให้สามารถเลิกได้เด็ดขาด เวลานี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในระบบจำนวน 57,000 คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ 4,263 คน ที่ปรึกษาทางจิต 9,445 คน อาจารย์ 10,621 คน และเจ้าหน้าที่ด้านกายภาพบำบัด 3,993 คน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น