> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Sinh viên đại học In-đô-nê-xi-a trải nghiệm "Trung Quốc thú vị"
 Mới nhất:2018-06-27 18:14:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 26/6, hoạt động trải nghiệm văn hóa sinh động mang tên "Trung Quốc thú vị" đã tạo bầu không khí văn hóa Trung Hoa, giúp sinh viên Trường Đại học Prasetiya Mulya In-đô-nê-xi-a tăng thêm sự hiểu biết về Trung Quốc.

Cùng ngày, giáo viên tình nguyện đến từ Trung Quốc đang giảng dạy tại Học viện Khổng Tử, Trường Đại học Al Azhar In-đô-nê-xi-a đặc biệt đến Trường Đại học Prasetiya Mulya, cùng trải nghiệm "Trung Quốc thú vị" với 30 sinh viên năm thứ ba của trường này.

Trường Đại học Prasetiya Mulya là học viện thương mại tốt nhất In-đô-nê-xi-a hiện nay. Từ tháng 3 năm nay, Trường này lần đầu tiên mở môn học tiếng Trung. Lần này mời Học viện Khổng Tử, Trường Đại học Al Azhar đến trường tổ chức hoạt động trải nghiệm "Trung Quốc thú vị", đã giúp sinh viên tăng thêm sự hiểu biết đối với Trung Quốc và có hứng thú hơn đối với học tiếng Trung.