> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
In-đô-nê-xi-a tiến hành bầu cử địa phương
 Mới nhất:2018-06-28 18:53:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngà 27/6, In-đô-nê-xi-a bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử địa phương, khoảng 152 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 171 khu vực bầu trên toàn quốc.

Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử địa phương In-đô-nê-xi-a, kết quả bước đầu của cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ được công bố vào ngày 9/7, đến lúc đó sẽ bầu ra Tỉnh trưởng, Phó Tỉnh trưởng của 17 tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của 115 huyện, Thị trưởng và Phó Thị trưởng của 39 thành phố.

Cuộc bầu cử địa phương lần này có thể nói là một cuộc tập dượt trước cuộc bầu cử Tổng thống sang năm. Kết quả bầu cử sẽ là một nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại trong cuộc bầu cử Tổng thống sang năm.