ไทยหวังความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับจีน และอาเซียน
 การเผยแพร่:2018-07-02 18:26:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มอาเซียน ในฐานะประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่รายใหญ่ของโลก กำลังมุ่งแสวงหาความร่วมมือนวัตกรรมในด้าน"นวัตกรรม และการผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัย" เพื่อผลประโยชน์ของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุด

เมื่อวันที่ 29- 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ฟอรั่มการออกแบบอุตสาหกรรมและนวัตกรรมจีน – อาเซียน นานาชาติ จัดขึ้นที่เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ของจีน โดย ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังของไทย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังยุทธศาสตร์"ไทยแลนด์ 4.0" โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ( EEC ) เป็นโครงการนำร่องของ"ไทยแลนด์ 4.0" หวังว่าจะได้ความร่วมมือในด้าน"การผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัย"มากยิ่งขึ้น

รัฐบาลไทยหวังว่า จะได้พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน EEC เช่น การขนส่งทางอากาศ รถยนต์รูปแบบใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ทางการเกษตรและชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์และการดูแลสุขภาพ วัสดุทางชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับของอุตสาหกรรมไทย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น