ฮ่องกงจัดฟอรั่มการค้าเอเชีย 2018
 การเผยแพร่:2018-07-09 17:30:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 9 กรกฎาคมนี้ มีการจัดฟอรั่มการค้าเอเชีย ปี 2018 ขึ้นที่ฮ่องกง ภายใต้ประเด็นหลักว่า "เศรษฐกิจแบบนวัตกรรม ขยายความได้เปรียบ" โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายคนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนวัตกรรมของเอเชีย

นายหยาง เหว่ยสง อธิบดีกรมนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวในพิธีเปิดว่า ในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการเงินต่างได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเอเชีย ซึ่งทำให้เอเชียเปลี่ยนจากภูมิภาคนำเข้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในอดีต เป็นภูมิภาคส่งออกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น