> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Trung ương Cam-pu-chia: Cam-pu-chia đã bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình thấp
 Mới nhất:2018-07-09 19:11:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Hãng tin Trung Quốc: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Cam-pu-chia, hiện tài sản lưu động của ngân hàng trong nước đã tăng lên đến 31 tỷ USD, khoản cho vay lên tới 17 tỷ USD, tiền gửi tiết kiệm 19 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cam-pu-chia cho biết, tài sản lưu động của ngành ngân hàng tăng 73 lần so với năm 1998, kể từ năm 2015 đã từ nhóm nước có thu nhập thấp bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình thấp. Ngoài ra, Cam-pu-chia nhanh chóng xóa nghèo, tỷ lệ nghèo khó đã từ 50,2% của năm 2002 giảm xuống còn 10% của năm 2018.

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á trước đó, Cam-pu-chia là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong các nước châu Á, và cho biết Cam-pu-chia là "con hổ mới của kinh tế châu Á".