> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hoạt động đọc thơ kinh điển Trung Quốc - Lào với chủ đề "Phong nhã Trung Hoa" đã diễn ra tại Luông-Pha-Băng, Lào
 Mới nhất:2018-07-10 09:19:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Sáng ngày 4 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và sự hỗ trợ của Sở ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Trường tiểu học Tân Hoa Luông-Pha-Băng Lào đã phối hợp tổ chức hoạt động đọc thơ kinh điển Trung Quốc - Lào với chủ đề "Phong nhã Trung Hoa". Lãnh đạo hai nước Trung -Lào đã đến dự hoạt động.

\

\

\

\

\

\

Trong hoạt động đọc thơ kinh điển, học sinh hai nước Trung - Lào đã dọc những bài thơ kinh điển như Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, học sinh nước Lào đã biểu diễn múa Gốm sứ thanh hoa…trong hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Hoa, các em học sinh học viết thư pháp chữ Hán, gói sủi cảo và tết nơ Trung Quốc.

\

\

Bắt đầu từ năm 2014, Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Trường tiểu học Tân Hoa đã liên hợp tổ chức 4 lần hoạt động đọc thơ kinh điển, với sự cảm hóa và thân thiện của văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy sự giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc với Lào, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau cũng như mối tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.