โฆษกจีนพาณิชย์จีน ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลายจากข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2018-07-10 16:56:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 9 กรกฎาคม โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลายผลกระทบ จากข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยระบุว่า จีนมีการศึกษารายชื่อสินค้าเก็บภาษีเพิ่มของสหรัฐฯ แล้ว มีการคำนวณการนำเข้าสินค้าทดแทน และผลกระทบที่จะเกิดจากการค้าการลงทุน ขณะเดียวกัน จีนจะมีมาตรการดังต่อไปนี้

ประการแรก ประเมินผลกระทบต่อวิสาหกิจประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประการที่สอง รายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มนั้น จะใช้ในมาตรการผ่อนคลายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่

ประการที่สาม ส่งเสริมวิสาหกิจปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้า เพิ่มการนำเข้าถั่วเหลือง ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์น้ำ และรถยนต์จากประเทศอื่น

ประการที่สี่ เร่งปฏิบัติตามคำชี้แนะของคณะรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับการใช้ทุนต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูง ที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เพิ่มการคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของวิสาหกิจ สร้างบรรยากาศการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น