> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Biểu diễn Yoga tại biển hoa ở Kiến Ninh, Phúc Kiến, Trung Quốc
 Mới nhất:2018-07-10 22:23:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 8/7, Liên hoan du lịch văn hóa Kiến Liên Trung Quốc lần thứ 3 và Cuộc thi Yoga thế giới đã diễn ra tại huyện Kiến Ninh, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, gần một nghìn người yêu thích Yoga biểu diễn Yoga tại biển hoa bạt ngàn.

\\

\

\

\

\