> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chương trình "Phim hoạt hình Trung Quốc" được khởi động tại Mi-an-ma
 Mới nhất:2018-07-10 22:29:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/7, chương trình "Phim hoạt hình Trung Quốc" do hai nước Trung Quốc và Mi-an-mà cùng hợp tác xây dựng đã khởi động tại Nây-pi-đô, Thủ đô Mi-an-ma.

\

\

\

Chương trình "Phim hoạt hình Trung Quốc" là chương trình truyền hình cố định thứ hai do Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây Trung Quốc và Đài Phát thanh-Truyền hình Mi-an-ma cùng hợp tác xây dựng, phát sóng vào ngày 10/7.

\

\

\

Chương trình "Phim truyền hình Trung Quốc" do Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc và Đài Phát thanh-Truyền hình Mi-an-ma cùng hợp tác xây dựng đã chính thức phát sóng từ tháng 8 năm 2017, đây là chương trình truyền hình cố định mà phương tiện truyền thông hai nước Trung Quốc-Mi-an-ma lần đầu tiên hợp tác xây dựng, hàng năm sẽ chiếu các phim truyền hình Trung Quốc do Trung Quốc và Mi-an-ma phối hợp phiên dịch và lồng tiếng.