> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
"Diễn đàn Hiệu trưởng" các trường đại học mở Học viện Khổng Tử In-đô-nê-xi-a lần thứ nhất diễn ra tại Gia-các-ta
 Mới nhất:2018-07-11 17:17:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Là một phần diễn đàn của Hội thảo quốc tế "Hán ngữ+" Đông Nam Á lần thứ nhất, chiều 10/7, "Diễn đàn Hiệu trưởng" các trường đại học mở Học viện Khổng Tử In-đô-nê-xi-a lần thứ nhất đã diễn ra tại Đại học AL Azhar ở Thủ đô Gia-các-ta, Hiệu trưởng 6 trường đại học mà 6 Học viện Khổng Tử sở tại cũng như 6 hiệu trưởng Học viện Khổng Tử Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hội tụ tại đây, cùng bàn thảo về giảng dạy tiếng Hán tại In-đô-nê-xi-a cũng như con đường phát triển của Học viện Khổng Tử.

Hiệu trưởng Trung Quốc Học viện Khổng Tử Trường Đại học Al Azhar Tiêu Tường Trung cho biết, cùng với tiến trình quốc tế hoá của tiếng Trung tăng nhanh, việc giảng dạy tiếng Trung của các nước trên thế giới đã từ tiếng Trung cơ sở chuyển sang tiếng Trung chuyên nghiệp. Nhu cầu về dạy tiếng Trung trong ngành thương mại, đông y, võ thuật, nấu ăn, nghệ thuật, du lịch, v.v tại các nước Đông Nam Á ngày càng rõ rệt, việc giảng dạy tiếng Trung đứng trước cơ hội và thách thức mới.