สหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกให้ความสำคัญต่อปัญหาการวางแผนครอบครัว
 การเผยแพร่:2018-07-12 15:45:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 11 กรกฎาคม นาย Natalaia kanem ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า การวางแผนครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเท่านั้น หากยังกระทบถึงปัญหาสิทธิประโยชน์สตรี การบรรเทาความยากจน และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

เขากล่าวว่า ในประเทศกำลังพัฒนามีสตรีจำนวนประมาณ 214 ล้านคน ไม่มีการวางแผนครอบครัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจหรือหน่วยงานให้บริการ รวมถึงขาดการสนับสนุนจากคู่สมรสฝ่ายชายหรือเขตชุมชน

เขายังชี้ให้เห็นว่า การพึ่งพาแต่กองทุนประชากรสหประชาชาติเพียงอย่างเดียว คงยากที่จะสนับสนุนสิทธิประโยชน์ของสตรีในการวางแผนครอบครัวได้เพียงพอ จึงต้องให้รัฐบาล และองค์กรภาคเอกชนของประเทศต่างๆใช้ปฏิบัติการร่วม


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น