จัดประชุมปางหลวงศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ที่พม่า
 การเผยแพร่:2018-07-12 15:46:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 11 กรกฎาคม การประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ 21 ของพม่าและการประชุมสันติภาพแห่งรัฐเปิดฉากที่กรุงเนปิดอว์ ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ รวมกว่าพันคนร่วมกันหารือ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐพม่าเรียกร้องฝ่ายต่างๆ ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อบรรลุความปรองดองและสันติภาพแห่งชาติ

นางอองซาน ซูจีกล่าวในพิธีเปิดว่า ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการใช้ความพยายามสร้างสังคมที่ปราศจากสงคราม มีแต่สันติภาพและเสถียรภาพให้ลูกหลาน ให้แสงแห่งความหวังที่ดับมืดลงด้วยปัญหาสงครามนั้นส่องสว่างขึ้นอีกครั้ง จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความสมานสามัคคีกัน เพื่อบรรลุซึ่งความปรองดองและสันติภาพของชาติ

การประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ 21 หารือกันใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น