ตุ๊กตาดินปั้น "หนีหนีโก่ว" ฟอสซิลสังคมจีนโบราณ
 การเผยแพร่:2018-07-12 15:49:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

\

\

\

\

\

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม หมู่บ้านจินจวง เมืองหวัยหยาง มณฑลเหอหนัน ทางภาคกลางของจีน นายเหริน กั๋วเหอ ช่างหัตถกรรมพื้นเมืองกำลังลงสีให้กับตุ๊กตาดินปั้น "หนีหนีโก่ว" หรือในอีกชื่อเรียกว่า "สุนัขหลิงโก่ว" เป็นของเล่นพื้นเมืองที่ทำด้วยดินเหนียว โดยมีตำนานเทพนิยายจีนเล่าขานมาแต่โบราณว่า "สุนัขหลิงโก่ว" เป็นสุนัขเทพที่คอยเฝ้าวัดและสุสานของฝูซีและหนี่ว์วา ซึ่งเป็นเทพผู้สร้างโลกและมนุษย์ ดังนั้น ชาวบ้านต่างเห็นว่า "สุนัขหลิงโก่ว" หรือ "หนีหนีโก่ว"เป็นตัวแทนความเลื่อมใสศรัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดียังยกย่องให้เป็น "ฟอสซิลสังคมจีนโบราณ" การทำตุ๊กตาหนีหนีโก่วมีหลายขั้นตอน อาทิ เลือกดิน ทุบดิน ปั้นดิน ตากแห้ง สลักลาย ลงสีและเคลือบเงาเป็นต้น ปัจจุบันตุ๊กตาดินปั้น"หนีหนีโก่ว"ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของประเทศจีนแล้ว

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น