> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tập đoàn y tế SingHealth Xin-ga-po bị tấn công mạng – Thông tin đơn thuốc của Thủ tướng Lý Hiển Long bị đánh cắp
 Mới nhất:2018-07-23 20:28:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/7, Bộ Y tế Xin-ga-po cho biết, Tập đoàn y tế SingHealth bị tấn công mạng, khoảng 1 triệu 500 nghìn thông tin cá nhân bị đánh cắp, trong đó bao gồm thông tin cá nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bộ Y tế Xin-ga-po cho biết, thông tin cá nhân ngoài điều trị của các bệnh nhân từng khám bệnh tại các phòng khám chuyên khoa và phòng khám tổng hợp thuộc Tập đoàn SingHealth bị đánh cắp và sao chép, trong đó bao gồm họ tên, quốc tịch, địa chỉ, danh tính, sắc tộc và ngày sinh của bệnh nhân. Thời gian khám bệnh của những bệnh nhân này là từ ngày 1/5/2015 đến ngày 4/7/2018.

Tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po đưa tin cho biết, ngoài Thủ tướng Lý Hiển Long ra, thông tin cá nhân và đơn thuốc của nhiều bộ trưởng Chính phủ Xin-ga-po cũng bị tin tặc đánh cắp.