> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thị trấn cổ Đại Đồng, Xích Thủy, Quý Châu: Tay nghề di sản văn hóa phi vật thể dệt nên cuộc sống hạnh phúc mới
 Mới nhất:2018-07-25 19:30:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 24/7, thị trấn cổ Đại Đồng nằm bên bờ sông Xích Thủy, thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, những năm qua, theo nhu cầu của thị trường, thị trấn cổ Đại Đồng tiến hành cải cách, đổi mới tay nghề "di sản văn hóa phi vật thể" trong đó có đan lát, ô giấy Xích Thủy truyền thống, để càng nhiều nguyên tố dân tộc hội nhập vào nguyên tố thời thượng hiện đại, giúp người dân thoát nghèo, tăng thu nhập, thúc đẩy chấn hưng nông thôn.

\

\

\

\

\