> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Chính phủ Phi-li-pin kế hoạch tiến hành thanh lý quy mô đối với điểm đến du lịch
 Mới nhất:2018-07-25 19:37:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin ngày 24/7 của tờ "Công báo Ma-ni-la" Phi-li-pin, trong bản thông điệp quốc gia lần thứ 3, Tổng thống Đu-téc-tê kêu gọi cơ quan chính quyền địa phương thi hành nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường. Ông nêu rõ, "Hành động tại đảo Bô-ra-cay của chúng ta đánh dấu sự mở đầu của sự nỗ lực quốc gia mới, đây chỉ là mở đầu. Những điểm đến du lịch khác cần thanh lý chỉnh đốn khẩn cấp và quán triệt thi hành luật pháp liên quan bảo vệ môi trường sẽ được tiến hành nhanh chóng. Tôi thúc giục cơ quan chính quyền địa phương tích cực thi hành luật pháp của chúng ta, đừng chờ đến khi chúng tôi đến khu vực của bạn để thi hành chức trách và công việc của bạn".

Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, đảo Bô-ra-cay được phổ biến công nhận là một trong những kho báu của đất nước, được cả thế giới quan tâm bởi cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng rất tiếc nó đã trở thành đại diện của sự sao nhãng của chính quyền. Hiện nay, chính phủ đang tìm kiếm khôi phục tính hoàn chỉnh môi trường của đảo Bô-ra-cay.