> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
 Mới nhất:2018-07-25 19:37:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 23/7 đưa tin, theo con số đã công bố của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tính đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 122,5 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu là 120 tỷ USD. Xuất siêu thương mại 2,5 tỷ USD. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 21,6 tỷ USD, chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu.