> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ kiểm tra lấy mẫu đạt tiêu chuẩn của nông sản phẩm Trung Quốc đạt 97,1%
 Mới nhất:2018-07-30 20:02:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo "Nhật báo Kinh tế" Trung Quốc: Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố tình hình tổng thể về kiểm tra lấy mẫu nông sản phẩm Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay. 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã tổ chức triển khai 2 đợt giám sát thường kỳ về an toàn chất lượng nông sản phẩm nhà nước Trung Quốc trong quý I và quý II năm nay, tỷ lệ kiểm tra lấy mẫu đạt tiêu chuẩn của nông sản phẩm Trung Quốc đạt 97,1%.

Từ năm 2018 đến nay, phạm vi giám sát thường lệ về an toàn chất lượng nông sản phẩm nhà nước Trung Quốc tiếp tục mở rộng, trọng điểm tăng thêm chỉ tiêu giám sát tình hình an toàn chất lượng nông sản phẩm chịu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu và dư lượng chất kháng sinh trong gia súc, v.v.