ปฏิญญามุ่งสร้างชีวิตอันงดงามโดยไม่ท้อถอย
 การเผยแพร่:2018-08-10 18:10:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชนจีนใช้ความมานะพยายาม ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ นานา ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ จนได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในยุคใหม่ที่แจ่มใส สร้างชีวิตที่ดีให้กับตนเองได้

ขณะที่เริ่มสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมา มวลรวมการผลิตภายในประเทศมีเพียง 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น อุตสาหกรรมเบามีแค่อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนักแทบจะไม่มี

แต่ปัจจุบัน จีนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่สองของโลก สามารถสร้างเครือข่ายประกันสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรถึง 1,300 ล้านคน สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาบนโลกโดยสามารถลดจำนวนผู้ยากจนให้น้อยลงกว่าปีละ 13 ล้านคน ประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความฝันในรอบร้อยปีเพื่อสร้างสังคมพอกินพอใช้

ขณะที่เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการฟื้นฟูประเทศ และโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์ปั่นป่วน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้แก้ปัญหาอันยากลำบากหลายปัญหาที่ตกค้างมานาน โดยได้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ค้างจากในอดีตหลายเรื่องใหญ่ จนได้บุกเบิกยุคใหม่ของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

มีนักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า ศักยภาพของเศรษฐกิจจีนอยู่ที่ความปรารถนาของทุกคนที่จะมีชีวิตที่ดี รวมไปถึงการที่ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง สร้างเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งและแรงขับเคลื่อนที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น