> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hưởng thụ nghệ thuật sâu khấu trong kỳ nghỉ hè
 Mới nhất:2018-08-15 23:45:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 14/8, tại Trường Tiểu học Triệu Vương ở quận Hàm Sơn, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, các học sinh đang học tập kiến thức cơ bản nghệ thuật biểu diễn sân khấu. Trong kỳ nghỉ hè, học sinh học tập nghệ thuật biểu diễn sân khấu dưới sự chỉ đạo của giáo viên, trải nghiệm một kỳ nghỉ hè phong phú và có ý nghĩa.

\\\

Hot Phát biểu bình luận