กัมพูชาเผยสถิติการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
 การเผยแพร่:2018-08-16 15:57:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

วันที่ 15 สิงหาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาแจ้งสถานการณ์กระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในกัมพูชาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาต่อสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำกัมพูชา ปรากฏว่า มีชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมาย 88 ราย และได้จับกุมชาวต่างชาติ 378 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 33 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมืองที่ชาวต่างชาติมีพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมากที่สุดคือ กรุงพนมเปญ

นอกจากนี้ ไตรมาสที่สองของปีนี้ มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติตกเป็นผู้เสียหายในคดีต่างๆ รวม 178 ราย เพิ่มขึ้น 37 รายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เป็นคดีถูกลักทรัพย์ โดยผู้เสียหายมาจาก 37 ประเทศ และเป็นคนจีนมากที่สุดถึง 61 คน รองลงมาคือเวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษและออสเตรเลีย คดีเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญเช่นกันขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น