> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tàu phá băng thám hiểm vùng cực do Trung Quốc tự đóng lộ hình dáng hùng vĩ
 Mới nhất:2018-08-17 17:09:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Gần đây, phóng viên đã thấy trong ụ tàu của Công ty TNHH Đóng tàu Giang Nam, chiếc tàu phá băng thám hiểm khoa học vùng cực đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Tuyết Long 2”, hiện nay đã hợp long hoàn thành toàn bộ kết cấu thân tàu chính, lộ hình dáng hùng vĩ.

Sau này, các tàu phá băng thám hiểm khoa học vùng cực của Trung Quốc sẽ hình thành dòng tàu “Tuyết Long”. Tàu “Tuyết Long 2” là tàu phá băng thám hiểm khoa học vùng cực do Trung Quốc và nước ngoài cùng thiết kế, và tự đóng đầu tiên của Trung  Quốc.