คณะผู้แทนทางทูตจีนประจำอาเซียนจัดเลี้ยงรับรองฉลองไหว้พระจันทร์
 การเผยแพร่:2018-09-11 15:43:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ---เมื่อค่ำวันที่ 10 กันยายน คณะผู้แทนทางทูตจีนประจำอาเซียนจัดเลี้ยงรับรองฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กรุงจากาตาร์ เมืองหลวงอินโดนีเซีย โดยเชิญผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเข้าร่วม

นางเจี่ยง ฉิน รักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนได้บรรยายผลสำเร็จที่ได้รับในช่วง 5 ปีแห่งการเดินหน้าข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และตัวอย่างการทำงานที่บรรลุเป็นแบบอย่าง พร้อมอธิบายหลักการที่จีนยึดถือมาตลอดในการสร้างสรรค์ "หนึ่งแถบหนี่งเส้นทาง"

เธอกล่าวว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากทั่วโลก ขณะนี้มีกว่า 100 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กับจีน ยอดการค้าสินค้าระหว่างจีนกับประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" สูงกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ยอดการลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศดังกล่าวทะลุ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมสร้างตำแหน่งงานในต่างประเทศให้แก่ชาวต่างชาติกว่า 200,000 คน นับได้ว่าโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ได้กลายเป็นขุมพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของยอดการลงทุนโดยตรงในต่างแดนของประเทศต่างๆ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น