เปิดงานประชุมจัดแสดงโดรนนานาชาติ 2018 ที่เมืองเฉิงตู
 การเผยแพร่:2018-09-12 19:48:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

\

เมื่อวันที่ 10 กันยายน งานประชุมจัดแสดงโดรนนานาชาติ 2018 เริ่มขึ้นที่เมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน โดยความร่วมมือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) กับเทศบาลมณฑลเสฉวน มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักธุรกิจจาก 49 ประเทศ เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานและมาตรการบังคับใช้งานโดรนร่วมกับการบินพลเรือน เพื่อให้การบินทั้งสองประเภทมีความสอดคล้องกัน และเปิดโอกาสใหม่ให้บริษัทต่างๆ แสดงผลงานด้านนวัตกรรมรุ่นล่าสุดของตน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้งานโดรนด้วย  

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น