ความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะจีน-อาเซียนมีโอกาสอย่างมาก
 การเผยแพร่:2018-09-14 15:25:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีน รายงานว่า วันที่ 13 กันยายน การประชุมว่าด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมทางอาหาร ระหว่างจีน-อาเซียน จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตกวางสี โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้แทนองค์การส่งเสริมและศึกษาการลงทุน ตลอดจนนักธุรกิจจีนและต่างประเทศ ได้ปรึกษาหารือกันอย่างลึกซึ้งในประเด็น "โอกาสใหม่ทางการเกษตรและอาหารจีน-อาเซียน" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมทางอาหารระหว่างสองฝ่าย

นายหลี่ หย่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีที่มีประชากรมากที่สุดของโลก การดำเนินความร่วมมือทางการเกษตรและอาหารเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศในภูมิภาค การเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ ประหยัดทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและวิธีการบริหารที่ถูกต้อง นำไปสู่โอกาสการพัฒนาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ แนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารระดับสูงและอาหารพิเศษเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดโอกาสการลงทุนและความร่วมมือมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น