ทูตพิเศษของจีนเข้าร่วมการประชุมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
 การเผยแพร่:2018-09-14 15:31:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

วันที่ 13 กันยายน การประชุมว่าด้วยปฏิบัติการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่รัฐบาลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ จัดขึ้น นายเซี่ย เจิ้นหวา ทูตพิเศษปธน. สี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปราศรัยในพิธีเปิด

นายเซี่ย เจิ้นหวา ได้อ่านจดหมายจากปธน. สี จิ้นผิง ในที่ประชุมที่ระบุว่า ขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และขอชื่นชมเทศบาลและผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย นายเจอรี่ บราว ที่ได้สร้างคุณูปการในการขยายความร่วมมือด้านป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยรัฐบาลจีนจะเข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

นายเซี่ย เจิ้นหวา ยังกล่าวด้วยว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิภาคอากาศนับวันยิ่งมีความรุนแรงและเร่งด่วนยิ่งขึ้น ประเทศต่าง ๆ ควรขยายความร่วมมือ โดยจีนได้เลือกหนทางการพัฒนาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ ตลอดจนใช้มาตรการหลายประการเพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ผลอย่างเห็นได้ชัด


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น