> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Siêu bão “Mangkhut” gây thiệt hại 300 triệu USD cho ngành nông nghiệp Phi-li-pin
 Mới nhất:2018-09-21 18:50:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 20/9, Bộ Nông nghiệp Phi-li-pin đưa ra báo cáo cho biết, siêu bão “Mangkhut” đã gây thiệt hại 16,76 tỷ pê-sô, khoảng 311 triệu USD cho ngành nông nghiệp Phi-li-pin.

Số liệu của Trung tâm quản lý phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp Phi-li-pin cho thấy, thiệt hại nông nghiệp do siêu bão “Mangkhut” gây ra chủ yếu đến từ sản xuất lúa và thủy sản, có 636,9 nghìn héc-ta đất nông nghiệp bị thiên tai, ước tính tổn thất 730 nghìn tấn lương thực. Trong đó, gạo 558 nghìn tấn, trị gía 11,45 tỷ pê-sô, khoảng 212 triệu USD, chiếm 68% tổng giá trị thiệt hại.