> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Phi-li-pin
 Mới nhất:2018-10-09 18:21:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 8/10, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Phi-li-pin Triệu Giám Hoa, trao đổi ý kiến một cách đầy đủ về phát triển quan hệ Phi-li-pin – Trung Quốc và những vấn đề khác.

\

Tổng thống Đu-téc-tê nhờ Đại sứ Triệu Giám Hoa chuyển lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Đu-téc-tê đánh giá tích cực đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Phi-li-pin – Trung Quốc và hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực không ngừng thu được tiến triển.

Đại sứ Triệu Giám Hoa đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Tổng thống Đu-téc-tê, giới thiệu tường tận những tiến triển thu được mới đây và quy hoạch giai đoạn tới về quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin và hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực.