สหพันธ์ฟุตบอลจีนเริ่มต้น "โครงการฟุตบอลเด็กเล็ก"
 การเผยแพร่:2018-10-11 16:39:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พิธีเปิด "โครงการฟุตบอลเด็กเล็ก" และ "กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟุตบอลแก่เด็กเล็ก" รายเดือนของสหพันธ์ฟุบอลจีน จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง คาดว่า จนถึงปี 2020 ทั่วประเทศจีนจะเปิดโรงเรียนอนุบาลพิเศษที่ส่งเสริมโครงการฟุตบอลเด็กเล็กจำนวน 10,000 แห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรฟุตบอลของจีน

เพื่อเดินหน้า "โครงการฟุตบอลเด็กเล็ก" สหพันธ์ฟุตบอลจีนยังกำหนด "แผนปฏิบัติตามโครงการฟุตบอลเด็กเล็กแห่งชาติ" ระบุให้ใช้โรงเรียนอนุบาลเป็นเวทีเดินหน้าโครงการ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเดือนการประชาสัมพันธ์ฟุตบอลแก่เด็กเล็ก เป็นภารกิจสำคัญและขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของ "โครงการฟุตบอลเด็กเล็ก" โดยจะรณรงค์สมาชิกสหพันธ์และวงการต่างๆ ของสังคมร่วมส่งเสริม "โครงการฟุตบอลเด็กเล็ก" จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฟุตบอลทั้งในโรงเรียนอนุบาล เขตชุมชนที่อยู่อาศัย ครอบครัว ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น