> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Trung Quốc và ASEAN tổ chức Hội thảo hợp tác thực hiện Công ước Lao động hàng hải quốc tế lần thứ nhất
 Mới nhất:2018-10-11 21:36:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri
Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 10/10, “Hội thảo hợp tác thực hiện Công ước Lao động hàng hải quốc tế” Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất đã khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cơ quan phụ trách của Chính phủ 9 nước ASEAN như Việt Nam, Bru-nây, Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan, Tổ chức Lao động quốc tế, Tập đoàn Bảo lãnh quốc tế, các trường và học viện hữu quan tại Trung Quốc, đại diện giới bảo lãnh, hàng hải cũng như chuyên gia và học giả, hơn 50 người tham dự hội thảo. Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Trung Quốc Lý Hồng Ấn có bài phát biểu đề dẫn nêu rõ, cơ quan phụ trách của Cục Hàng hải Trung Quốc sẵn sàng cùng các cơ quan phụ trách của các nước ASEAN, tăng cường hợp tác sâu sắc trên lĩnh vực lao động hàng hải, tiếp tục nâng cao trình độ thực hiện công ước lao động hàng hải trong khu vực.