> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Huyện Túc Nam tỉnh Cam Túc Trung Quốc xuất hiện cảnh quan băng đọng
 Mới nhất:2018-10-11 21:39:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 10/10, huyện Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc hứng chịu một trận mưa, nhiệt độ giảm xuống, xuất hiện cảnh quan băng đọng trên diện rộng.

\\\