เครือข่ายธุรกิจรับส่งพัสดุไปรษณีย์ด่วนครอบคลุมตำบลและหมู่บ้านร้อยละ 90 ของจีน
 การเผยแพร่:2018-10-12 16:08:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน รายงานว่า สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจีน แถลงข่าวว่า ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา การปฏิรูประบบไปรษณีย์ของจีนสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชน โดยการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ด่วนของชาวบ้านทั่วไปมีความสะดวกสบายมากขึ้น สถิติจนถึงสิ้นปี 2017 แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายธุรกิจพัสดุไปรษณีย์ด่วนครอบคลุมถึงตำบลและหมู่บ้าน ร้อยละ 87 ของจีน ตอบสนองความต้องการของประชากร 600 ล้านคนในชนบท โดยในปี 2018 จำนวนตำบลและหมู่บ้านที่มีบริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ด่วนเพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ขณะนี้ เครือข่ายธุรกิจรับส่งพัสดุไปรษณีย์ด่วนครอบคลุมตำบลและหมู่บ้านกว่าร้อยละ 90 ของประเทศแล้ว


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น