> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Trung Quốc và Thái Lan ký thỏa thuận hợp tác trong dự án nguồn nước được hỗ trợ từ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công
 Mới nhất:2018-10-12 22:08:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 11/10, tại Băng-cốc, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lữ Kiện và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan Vi-gian Xi-ma-chay-a (Wijarn Simachaya) đã ký thỏa thuận hợp tác trong dự án nguồn nước được hỗ trợ từ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công. Đại sứ hoặc đại diện của Mi-an-ma, Lào và Việt Nam tại Thái Lan đã tham dự.


\


Đại sứ Lữ Kiện cho biết, hợp tác về nguồn nước đã thu được những thành quả phong phú trong hơn 2 năm qua kể từ khi xây dựng nên cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công. Các bên đang tích cực thảo luận ký kết “Kế hoạch hành động 5 năm hợp tác nguồn nước Lan Thương – Mê Công”.


Thứ trưởng Vi-gian cho biết, Thái Lan tích cực ủng hộ sáng kiến về xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh các nước Lan Thương – Mê Công hướng tới hòa bình và phồn thịnh do Trung Quốc đề xuất, sẽ tích cực tham gia các dự án hợp tác liên quan trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công, cùng ứng phó với thách thức về biến đổi khí hậu.