> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hội nghị các trường thành viên Liên minh trường đại học-cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Nam Ninh
 Mới nhất:2018-10-26 23:12:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Nhằm xây dựng cơ chế giao lưu và hợp tác giáo dục quốc tế giữa các trường đại học-cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc – ASEAN cũng như mặt bằng chia sẻ thông tin giáo dục và giao lưu nghệ thuật quốc tế, tăng cường phối hợp đào tạo nhân tài nghệ thuật trình độ cao, ngày 25/10, Hội nghị các trường thành viên Liên minh trường đại học-cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây ở quận Nam Hồ, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, đại diện 8 trường đại học-cao đẳng nghệ thuật tổng hợp của Trung Quốc và 11 trường đại học trình độ cao của các nước ASEAN tới dự.

\

\

\


Được biết, Liên minh trường đại học-cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc – ASEAN chính thức được thành lập tại Nam Ninh ngày 16/3/2017, là tổ chức phi chính phủ do 19 trường đại học-cao đẳng nghệ thuật trình độ cao của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng thành lập trên cơ sở tự nguyện.