> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Ma-lai-xi-a bình chọn “10 chữ Hán” trong năm 2018
 Mới nhất:2018-10-29 19:59:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 28/10, hoạt động bình chọn “chữ Hán trong năm” Ma-lai-xi-a đã chọn ra 10 chữ Hán trong năm nay, trong giai đoạn bỏ phiếu đợt 2 tiếp theo, người dân Ma-lai-xi-a sẽ bình chọn ra “chữ Hán năm 2018” từ 10 chữ Hán nói trên.

\

10 chữ Hán được bình chọn là “Dân”, “Tuyển”, “Mã”, “Biến”, “Sáng”, “Tân”, “Thuế”, “Vọng”, “Hoán” và “Trái”. 10 chữ Hán trên được người dân Ma-lai-xi-a bình chọn từ hơn 1500 chữ. Trong đó, 5 chữ Hán “Dân”, “Sáng”, “Tân”, “Vọng”. “Trái” là lần đầu tiên lọt vào Top “10 chữ Hán trong năm”.

\

Hoạt động bình chọn “Chữ Hán trong năm” Ma-lai-xi-a do Tổng hội Trung Hoa Ma-lai-xi-a và Trung tâm Văn hóa Hán Ma-lai-xi-a tổ chức, đến nay đã là lần thứ 8.