> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hội nghị Bàn tròn Hiệu trưởng các trường đại học Nghệ thuật Trung Quốc -ASEAN tổ chức tại Nam Ninh
 Mới nhất:2018-11-01 09:46:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 25 tháng 10, Hội nghị Bàn tròn Hiệu trưởng các trường đại học Nghệ thuật Trung Quốc -ASEAN 2018 đã được tổ chức tại Nam Ninh. Các quan chức văn hóa và giáo dục Trung Quốc và ASEAN đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Trung tâm giáo dục cao đẳng và phát triển khu vực của Tổ chức Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á, Bộ Thông tin văn hóa và Du lịch Lào, Sở giáo dục Quảng Tây, 7 trường đại học cao đẳng tổng hợp Trung Quốc, 15 trường đại học và cao đẳng cũng như đại diện đoàn thể nghệ thuật cấp nhà nước gồm Đại học nghệ thuật Hoàng Gia Campuchia, Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật quốc lập Răng-gun Myanma, Học viện Nghệ thuật quốc lập Lào, Học viện Phát triển nghệ thuật Thái Lan, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, ngoài ra còn có các chuyên gia và học giả các giới như văn hóa, nghệ thuật và giáo dục v.v… đã tham gia hội nghị.

Khi phát biểu, ông Hà Á Văn, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Vụ Giáo dục khoa học Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chỉ rõ, đối mặt với cơ hội mới của sáng kiến "Một vành đai một con đường", đối mặt với nhu cầu hiện thực xây dựng Con đường tơ lụa thế kỷ 21, các cơ quan văn hóa và đoàn thể giữa Trung Quốc và ASEAN nên đi sâu hơn nữa giao lưu và hợp tác, xây dựng quan hệ càng chặt chẽ hơn. Học viện Nghệ thuật Quảng Tây nên tận dụng tài nguyên nghệ thuật văn hóa xây dựng mặt sàn giao lưu nhân tài văn hóa nghệ thuật đối với ASEAN, tích cực triển khai hoạt động giao lưu văn hóa với ASEAN, nay đã trở thành cơ sở quan trọng phục vụ cho giao lưu hợp tác nghệ thuật và sản xuất nghệ thuật giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đại diện Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Ma-Ny-Phan-Lo-Xi-Song nói, các trường Đại học và cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc sẽ thông qua mặt sàn Liên Minh các trường đại học cao đẳng nghệ thuật Trung Quốc-ASEAN giới thiệu văn hóa Trung Quốc với các nước ASEAN, các trường đại học và cao đẳng các nước ASEAN cũng có thể thông qua mặt sàn này giới thiệu tư tưởng văn hóa với Trung Quốc, tăng cường hợp tác và đi sâu quan hệ. Trong tương lai, các cơ quan văn hóa và các trường đại học và cao đẳng Lào thông qua hình thức giao lưu kỹ thuật hoặc là tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại Trung Quốc, triển khai xây dựng khả năng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật, tăng cường đào tạo nhân tài.

Ông La Diệu Quảng, Trưởng phòng Phòng hợp tác đối ngoại và giao lưu Sở Giáo dục Quảng Tây chỉ rõ, Sở Giáo dục Quảng Tây hết sức coi trọng giao lưu và hợp tác với các nước ASEAN, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây có thực lực mạnh, công tác giảng dạy có đặc sắc rõ rệt, thành quả dồi dào, đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu giáo dục cao đẳng và văn hóa nghệ thuật giữa Quảng Tây và các nước ASEAN. Sở Giáo dục Quảng Tây ủng hộ mạnh mẽ xây dựng "Trung tâm đào tạo nhân tài nghệ thuật Trung Quốc-ASEAN", xây dựng cơ sở giao lưu và hợp tác giáo dục quốc tế Trung Quốc-ASEAN.

Đại diện của Trung tâm giáo dục cao đẳng và phát triển khu vực Tổ chức Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á phát biểu tổng kết cho biết, dưới tình hình mới, Trung Quốc và ASEAN cần thiết đi sâu hơn nữa giao lưu nhân tài nghệ thuật và nhân văn giữa Trung Quốc-ASEAN, tăng cường nghiên cứu hợp tác giới văn hóa, nghệ thuật và học thuật, thúc đẩy sự hiểu biết và tham khảo lẫn nhau giữa các dân tộc và ngôn ngữ văn hóa khác nhau, đi sâu tìm hiểu văn hóa và đất nước con người của họ, khuyến khích họ làm công tác giao lưu, truyền bá và nghiên cứu văn hóa, không ngừng thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc-ASEAN.

Các trường đại học cao đẳng và đoàn thể nghệ thuật giữa Trung Quốc và ASEAN lần lượt phát biểu, họ cho rằng, nên làm phong phú thêm giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy kết nối hai bên và đa bên, thúc đẩy hợp tác văn hóa nghệ thuật và giáo dục cùng thắng, tích cực hưởng ứng hành động giáo dục "Một vành đai một con đường", tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác nhân tài giữa các quốc gia dọc tuyến.

Hot Phát biểu bình luận