> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quận Phú Dương Hàng Châu tỉnh Chiết Giang Trung Quốc: Người nộm sáng tạo ra mắt trên những cánh đồng lúa
 Mới nhất:2018-11-06 19:21:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Mạng Tân Hoa Trung Quốc: Ngày 5/11, trên những cánh đồng lúa tại khu chức năng sản xuất lương thực cấp tỉnh ở xã Ngư Sơn, quận Phú Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, công nhân đang bố trí người nộm.

\

\

\

\