"เมืองลั่วหยาง" ขุดพบ "สุสานใหญ่ยุคฮั่นตะวันตก"
 การเผยแพร่:2018-11-08 16:46:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นักโบราณคดีขุดพบสุสานขนาดใหญ่สมัยราชวงศ์ซีฮั่น(ฮั่นตะวันตก) ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และได้รับการยืนยันในเบื้องต้นว่า เป็นสุสานยุคกลางตอนปลายของสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ซึ่งภายในไหสัมฤทธิ์ที่ขุดพบมีของเหลวจำนวนมากบรรจุอยู่ นักโบราณคดีคาดว่าน่าจะเป็นเหล้าในสมัยนั้น

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ