> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Giải đua xe đường trường quốc tế Trung Quốc – ASEAN năm 2018 bắt đầu chặng đua ở nước ngoài
 Mới nhất:2018-11-08 21:16:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/11, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Giải đua xe đường trường quốc tế Trung Quốc – ASEAN năm 2018 và Giải đua xe đường trường báo giới Trung Quốc – ASEAN đã tổ chức lễ khởi động chặng đua trên địa bàn Quảng Tây. Sau đó, đoàn xe từ Hữu Nghị Quan ở Bằng Tường, Quảng Tây đến Việt Nam, chính thức bắt đầu chặng đua ở nước ngoài.

Giải đua xe đường trường Trung Quốc – ASEAN bắt đầu tổ chức vào năm 2006.

\

Ngày 31/10, đoàn xe tham gia giải đua xuất phát từ Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đi qua Tây An, Hán Trung, Trùng Khánh, Quý Dương, cuối cùng đến Nam Ninh. Ngày 7/11, đoàn xe xuất phát từ Nam Ninh, sẽ lần lượt đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, cuối cùng đến Xin-ga-po. Tổng hành trình cuộc đua là khoảng 10.000 ki-lô-mét, diễn ra trong 20 ngày.

\