> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lạc Dương Trung Quốc phát hiện ngôi mộ lớn thời Tây Hán
 Mới nhất:2018-11-08 21:20:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo mạng Tân Hoa: Đầu tháng 10, tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhân viên khảo cổ phát hiện một ngôi mộ lớn xây bằng gạch rỗng thời Tây Hán, bước đầu phán đoán niên đại là giữa và cuối thời kỳ Tây Hán. Một chiếc ấm bằng đồng đen khai quật từ ngôi mộ này chứa nhiều chất lỏng, nhân viên khảo cổ suy đoán chất lỏng là rượu ngon thời kỳ Tây Hán.

\\

\

\

\

\

\

\