> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Viện Bảo tàng người Hoa đầu tiên tại Ma-lai-xi-a sẽ mở rộng xây dựng
 Mới nhất:2018-11-09 19:06:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Kể từ khi khánh thành vào tháng 5 năm nay, trong nửa năm qua, Viện Bảo tàng người Hoa đầu tiên tại Ma-lai-xi-a đã tiếp đón hơn 10 nghìn khách tham quan, ngày 8/11, Chủ tịch Tổng hội Trung Hoa Ma-lai-xi-a Phương Thiên Hưng cho biết, Tổng hội sẽ mở rộng xây dựng viện bảo tàng này, mong xây dựng thành một viện bảo tàng dân gian sưu tập cổ vật và sử liệu quý báu toàn diện nhất, hệ thống nhất của hội người Hoa Ma-lai-xi-a.

Giám đốc Viện bảo tàng Ngô Đức Phương cho biết, Viện Bảo tàng người Hoa sau này sẽ kiên trì thể hiện lịch sử người Hoa tại Ma-lai-xi-a, thể hiện sắc tộc đa dạng, văn hóa đa nguyên, tôn giáo đa nguyên và chung sống hài hòa ở Ma-lai-xi-a, thể hiện những chủ đề như quan hệ hữu nghị lịch sử hai nước Ma-lai-xi-a và Trung Quốc.