> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
“Phương pháp tắm thuốc y dược Tạng” Trung Quốc chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
 Mới nhất:2018-11-29 18:03:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 23/11, thầy thuốc Minh Châu – người kế thừa truyền thống di sản phi vật thể cấp nhà nước “phương pháp tắm thuốc y dược Tạng” đang giảng giải quá trình tắm thuốc cho học trò tại Viện y học Tạng ở thành phố Sơn Nam, Tây Tạng. Phương pháp tắm thuốc này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

\

\