> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Toàn bộ thành viên trong lực lượng chờ lệnh gìn giữ hoà bình của Trung Quốc thông qua sát hạch tiêu chuẩn cao của Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2018-11-30 19:54:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Ngày 29/11, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết, gần đây, Phó Tổng Thư ký chủ quản công việc gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đã thay mặt Liên Hợp Quốc tuyên bố, 13 phân đội chờ lệnh gìn giữ hoà bình của Trung Quốc đã toàn bộ thông qua sát hạch của Liên Hợp Quốc, nâng cấp thành Lực lượng chờ lệnh cấp II, điều này đánh dấu việc xây dựng lực lượng chờ lệnh gìn giữ hoà bình Trung Quốc giành được thành quả mang tính giai đoạn.

Ông Nhậm Quốc Cường cho biết, lực lượng quân đội Trung Quốc đã thúc đẩy toàn diện xây dựng lực lượng chờ lệnh gìn giữ hoà bình, tổ chức và điều phối thuận lợi để Liên Hợp Quốc tiến hành sát hạch và đánh giá đối với lực lượng Trung Quốc trên cơ sở hoàn thành đăng ký lực lượng chờ lệnh với quy mô 8000 người.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực đào tạo nhân viên gìn giữ hoà bình cho các nước, hiện đã đào tạo hơn 1500 nhân viên gìn giữ hoà bình của hàng chục quốc gia.