เริ่มต้นการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่โปแลนด์
 การเผยแพร่:2018-12-03 13:10:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จัดขึ้นที่เมืองคาโตวีตเซ ประเทศโปแลนด์  เพื่อเจรจาเนื้อหาต่างๆ ตามข้อตกลงกรุงปารีส

ระหว่างการประชุม จะมีการจัดประชุมประเทศสมาชิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 การประชุมประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 14 และการประชุมขั้นตอนที่ 3 ของประเทศสมาชิกภาคีของข้อตกลงกรุงปารีส เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างราบรื่น

ตามข้อตกลงกรุงปารีส ฝ่ายต่างๆ จะต้องร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยความสมัครใจ  เพื่อให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับ 1.5 องศาเซลเซียส


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น