> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
“Lầu Cao Dương” ở Chương Châu tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc – kiến trúc Đông – Tây kết hợp
 Mới nhất:2018-12-03 19:07:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

“Lầu Cao Dương” ở làng Hồng Tiệm, thị trấn Giác Mỹ, khu đầu tư Đài Loan Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngôi làng này là quê nội của cựu Tổng thống Phi-li-pin Corazon Aquino, cũng là một trong những quê hương của Hoa kiều nổi tiếng ở tỉnh Phúc Kiến. “Lầu Cao Dương” là một công trình kiến trúc Đông – Tây kết hợp, được xây vào năm 1947.

\

\

\

\

\

\