ศูนย์ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนอยู่ที่เมืองคุนหมิง
 การเผยแพร่:2018-12-06 14:30:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ศูนย์ความร่วมมือด้านการบริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน จัดตั้งขึ้นที่เมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลหยุนหนานของจีน ศูนย์นี้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมให้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม และถ่ายโอนเทคโนโลยี

ปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้สร้างระบบการบริการครบวงจร ที่ถือการบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสำคัญ และเน้นหลักประกันทางการเงินให้แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดึงดูดวิสาหกิจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกว่า 50 แห่งเข้ามาใช้บริการจากศูนย์ฯ

ทางศูนย์ฯ วางแผนว่า ก่อนสิ้นปี 2020 จะรวบรวมทรัพยากรสร้างนวัตกรรม เช่น บุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี องค์กรวิจัยระดับแนวหน้า และวิสากิจที่มีศักยภาพ ดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความถี่ จัดตั้งกลไกถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ตามแบบกลไกถ่ายโอนเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศบริกส์ และพยายามสร้างสรรค์ศูนย์สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างประเทศระดับภูมิภาคในภาพรวม


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น