เมืองสือย่าน มณฑลหูเป่ย หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และรักษาสิ่งแวดล้อม
 การเผยแพร่:2018-12-12 16:06:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมืองสือย่านของมณฑลหูเป่ย มีของขึ้นชื่อประจำเมืองอยู่ 3 อย่างคือ ภูเขาอู่ตัง  แม่น้ำฮ่านเจียง  และรถยนต์ยี่ห้อตงเฟิง นอกจากนี้  เมืองสือย่านยังเป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ  เมืองสุขอนามัยแห่งชาติ  และเมืองที่มีพลัง 100 อันดับแรกทั่วประเทศของจีน

อ่างเก็บน้ำตัวเจียงโข่ว  ในเมืองสือย่าน  เป็นแหล่งน้ำของโครงการชักน้ำจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือ  ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับชาติ  ด้วยเหตุนี้  เมืองสือย่านจึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้การอนุรักษ์ระบบนิเวศมาก่อน

นอกจากนี้  เมืองสือย่านยังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิยช์  โดยผลิตจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิยช์อยู่ในอันดับแรกของจีน  และอยู่อันดับ 3 ของโลก  ปัจจุบัน  เมืองสือย่านมีวิสาหกิจผลิตรถยนต์กว่า 600 แห่ง และมีผู้ประกอบการกว่า 200,000 คน

ในอนาคต  เมืองสือย่านตั้งเป้าหมายจะพัฒนาในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Bo/Zhou/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ