ศูนย์แสดงภาพยนตร์สารคดีแห่งแรกของจีนเปิดต้อนรับผู้ชมที่กว่างโจว
 การเผยแพร่:2018-12-12 16:22:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 11 ธันวาคม ศูนย์วิจัยและจัดแสดงภาพยนตร์สารคดีเมืองกว่างโจว เปิดต้อนรับผู้ชมที่หอสมุดเมืองกว่างโจว นับเป็นองค์กรด้านวัฒนธรรมสาธารณะที่จัดแสดง เก็บสะสม วิจัย และอนุรักษ์ภาพยนตร์สารคดีแห่งแรกของจีน

ศูนย์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมทั้งจีนและต่างชาติ   ภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลล่าสุด ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเมืองกว่างโจว และภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติจีน โดยใช้เทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์จำลองและหอสมุดออฟไลน์ ในการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรวิจัยภาพยนตร์สารคดี ของมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ของจีน เพื่อดำเนินความร่วมมืออย่างรอบด้านในการเก็บรักษา จัดแสดง และวิจัยภาพยนตร์สารคดีของทั้งจีนและต่างชาติ (Tim/feng/zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น