คุนหมิงก่อตั้งสหพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 การเผยแพร่:2018-12-12 16:23:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  มีการประกาศก่อตั้งสหพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เมืองคุนหมิง  เมืองเอกของมณฑลหยุนหนาน  โดยมีมหาวิทยาลัย 103 แห่งจากไทย  จีน  อินเดีย  และสิงคโปร์ ฯลฯ รวม 16 ประเทศ ได้เข้าร่วมสหพันธ์นี้

สหพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์รวมมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามหลักการเสมอภาค  อาสาสมัคร  ความร่วมมือ  และการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมความร่วมมือ และศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาของส่วนภูมิภาค (Bo/Zhou/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น